Ohjeistamalla asiakkaita tuotteiden kestävään käyttöön, niiden käyttöikää voidaan pidentää ja tämän myötä säästyy luonnonvaroja sekä syntyy vähemmän päästöjä. Ympäristöhyötyjen lisäksi, tuotteiden huolto- ja korjauspalvelut luovat uusia mahdollisuuksia kiertotalousliiketoiminalle.